Život je komedie, komedie je život!

Pro děti, mládež i veřejnost 

Šmajdovinky

 

 

 

(autorské čtení s povídáním o pohádkách)

 

Autorské čtení z knížky pohádek Vladimíra T. Gottwalda Šmajdovinky (vydalo nakladatelství Stehlík, 2002) s povídáním o pohádkách, knížkách a životě (a jejich vzájemném propojení). Jednotlivá vystoupení  podle podmínek jak složení a věku účastníků, tak tomu, zda někteří z účastníků knížku znají (nedávno jsem zděšeně zjistil, že jsou i školy, kde jsem byl "doporučenou četbou"). Obvykle řešíme naléhavé otázky, zda existují nadpřirozené (pohádkové) postavy, čím se liší od naší reality a co s ní mají společného, zda pohádky mají smysl (a pokud, pak jaký), proč je máme rádi a co si z nich můžeme odnést.

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o přednášku či monolog, ale dámy a pánové bývají aktivními spolutvůrci, je výsledný tvar nakonec vždy určen spoluprací s nimi. Některá témata jsou pak víc akcentována, některá mohou navíc i vyplynout z dialogu s účastníky, je ponechán prostor i pro možnost klást otázky. Podle věku, podmínek a vývoje bývají v rámci povídání obvykle přečteny 1-3 pohádky, případně i krátké verše.

Cílem je utvrdit se ve společném přesvědčení, že pohádky jsou pro nás důležité, že stojí za to číst knížky, a že v životě je hodně důležité umět si dělat vzájemně radost.

 Doposud realizováno 109 ×
(k  31. 3. 2012)

 Zastupuje Český komediální klub 54 

 Jednu z pohádek si můžete přečíst zde (více naleznete též na stránce Šmajdovinky!).

Vyhledávání

Kontakt

Český komediální klub 54 U tkalcovny 467
Volyně
38701
+420 736 770 766

Délka pořadu:  základní 45 minut (podle potřeb a podmínek až 120 minut).
Pro pořadatele:  knihovny, kluby, kulturní zařízení, mateřské školy, základní školy apod.
Adresováno účastníkům od ca 3 do 99 let.
Optimální počet ca 35 účastníků.
Cena vystoupení:  800,-  (+ případné náklady)