Život je komedie, komedie je život!

Pro mládež od ca 12 let i veřejnost 

Tykáme si se Shakespearem

(neklasické povídání o klasikovi)

Ač je název pořadu zajisté odvozen i od skutečnosti, že v Shakespearově době i díle se ještě v angličtině běžně tykalo, měl by postihovat i to, že Shakespeare není pouze mrtvým klasikem, ale jeho osoba i tvorba mohou být zajímavé, atraktivní i zábavné i pro naše současníky - bez ohledu na jejich věk a vzdělání.

Pořad je podle podmínek přizpůsobován jak složení a věku účastníků, tak tomu, zda mladé dámy a pánové mají o Shakespearovi více či méně ponětí či nikoli - může se tedy jednat jak o úvodní seznámení, tak o prohloubení stávajících znalostí o Shakespearovi i jeho době (porovnáváme v jednotlivostech se současností), o úloze divadla, o Shakespearově životě (problematika data narození, původ, manželství, "ztracené roky," divadelní dráha, otázka WS autorství), o Shakespearově jazyce (odvozuji od konkrétního Shakespearova díla - vzhledem k věkové kategorii obvykle Romeo a Julie - alžbětinská angličtina, jazyk volný a vázaný, jejich užití, překlady), shakespearovských ohlasech a odkazech v současnosti ad.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o přednášku či monolog, ale dámy a pánové bývají aktivními spolutvůrci, je výsledný tvar nakonec vždy určen spoluprací s nimi. Některá témata jsou pak víc akcentována, některá mohou navíc i vyplynout z dialogu s účastníky (členění Shakespearovy tvorby, její vývoj v čase, odkud čerpal náměty, pohled na dobu a její odraz v tvorbě, nakladatelská praxe a autorská práva, Shakespearova smrt, uvádění WS v našich zemích...), pokud jsou vhodné podmínky a čas, včetně pokusu o svébytné inscenování vybrané pasáže.

Součástí pořadu jsou pochopitelně i odpovědi na dotazy - nejen o Shakespearovi, ale (vzhledem k tomu, že v různých divadelních souborech a inscenacích jsem už byl různými shakespearovskými postavami - v současnosti Poloniem v Hamletovi v Dejvickém divadle), i na vlastní zkušenosti se Shakespearem a inscenační tradicí i současnou praxí.

Doposud realizováno 47 ×
(k  31. 3. 2012)

 Zastupuje Český komediální klub 54 

 Některé další informace či ohlasy naleznete na stránce Tykáme si se Shakespearem!

Vyhledávání

Kontakt

Český komediální klub 54 U tkalcovny 467
Volyně
38701
+420 736 770 766

 

 

 

Délka pořadu:  základní 45 minut (je vhodné počítat s časovou rezervou, často se protáhne).
Pro pořadatele:  knihovny, kluby, kulturní zařízení, základní školy apod.
Adresováno pro:  střední školy, základní školy (obvykle 7.-9. třída), veřejnost. 
Optimální počet ca 30 účastníků.

Cena vystoupení:  800 Kč (+ případné náklady).